Perfect Climate Solutions

Perfect Climate Solutions

Installatie en onderhoud van centrale verwarming en sanitair

Lees meer

7/7 Beschikbaar voor dringende interventies - Bel ons

Wetgeving

Periodiek onderhoud van verwarmingsinstallaties en afvoerkanalen (schouwen) is een wettelijke verplichting, zowel voor particulieren als voor bedrijven. De verplichting is van toepassing op de gebruiker van de toestellen. Bij huurwoningen valt de verplichting meestal ten laste van de huurder. In brandverzekeringscontracten wordt de clausule opgenomen dat de verzekerde instaat voor het gehuurde pand als goede huisvader.

Bij gebrek aan onderhoud volgens de wettelijke voorschriften zou de verzekeraar tussenkomst kunnen weigeren op grond van zware nalatigheid door de verzekerde.

Een regelmatige controle van uw cv-ketel is een wettelijke verplichting waar u zelf alle baat bij hebt. Niet alleen bespaart u op uw energiefactuur. U zorgt er ook voor dat uw huis steeds comfortabel warm blijft, zonder risico’s voor uw veiligheid of gezondheid. Daarnaast draagt u ook uw steentje bij aan het milieu en de strijd tegen de klimaatverandering.

Verplicht attest

Elke keer dat Perfect Climate Solutions een onderhoud uitvoert, bezorgen wij u het wettelijk verplichte attest. Dit attest is ook belangrijk voor de verzekeringsmaatschappij. Zorg er dus voor dat uw onderhoud steeds door erkende technici wordt uitgevoerd.

Het attest moet u kunnen voorleggen aan uw verhuurder, aan uw verzekeringsmaatschappij (bij brandschade), of aan een ambtenaar bij een controle door de overheid. Ook wanneer u uw schoorsteen laat reinigen, moet u van de erkende technicus een attest ontvangen.

Perfect Climate Solutions-Centrale-verwarming-sanitair-badkamerrenovatie-warmtepomp

Wanneer laat u best uw installatie controleren:

  • Stookolie - jaarlijks
  • Gas - elke twee jaar
  • Open haard - elk seizoen
  • Hout - eenmaal per jaar
  • Kolen - minstens eenmaal per jaar

Tijdig onderhoud is niet enkel verplicht, maar heeft belangrijke voordelen:

  • Inefficiëntie bij het stoken kost veel geld, dus onderhouden is besparen
  • Produceert minder uitstoot en belast het milieu minder
  • Voorkomt het vrijkomen van gevaarlijke co-gassen bij slecht werkende installaties
  • Vermijdt een schouwbrand

Vraag nu uw vrijblijvende offerte!